Мапата област на сликата

Старата верзија на генератор се уште е на располагање.Старата верзија на генератор.Меѓутоа, преминот кон новата верзија од стариот ќе биде исклучен порано или подоцна.

Види на видео упатство
За да видите примери
Погледнете и коментирајте