Компресори

На компресори ќе ви овозможи да minifirewall вашите датотеки и на тој начин се забрза вчитувањето на вашиот веб-сајт.

Во моментов на сајтот претставува следната компресори датотеки:

Компресор (css, јс, png, gif, jpg, svg)

Погледнете и коментирајте